For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

Security standard of supplies

Czech only

I. Doplňující informace k BSD


II. Vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu dodávky plynu na období 2018/2019

v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD) 

 

Definice dnů G a H a období I, J, T a U: 

a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:

Den G, je 3.2.2019.

Den H, je 3.2.2018.

 

b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:

Období I, je definováno časovým intervalem od 24.1.2019 do 22.2.2019.

Období J, je definováno časovým intervalem od 24.1.2018 do 22.2.2018.

 

c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:

Období T, je definováno časovým intervalem od 4.1.2019 do 2.2.2019.

Období U, je definováno časovým intervalem od 4.1.2018 do 2.2.2018.
 

Koeficienty pro výpočet BSD: 

Měření typu C
Třída TDD

(číslo n a název)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOM1
DOM2
DOM3
DOM4
MO1
MO2
MO3
MO4
SO1
SO2
SO3
SO4
ad a) Kmax.den, TDDn
0,0044
0,0085
0,0085
0,0092
0,0070
0,0090
0,0091
0,0097
0,0065
0,0087
0,0086
0,0111
ad b) K30dnů, TDDn
0,1050
0,2075
0,2122
0,2233
0,1775
0,2178
0,2197
0,2369
0,1769
0,2094
0,2221
0,2618
ad c) KN-1, TDDn
0,0972
0,1679
0,1677
0,1753
0,1496
0,1618
0,1650
0,1722
0,1499
0,1607
0,1726
0,1855

 

Měření typu A, B
ad a) Lmax.den
2,1374
ad b) L30dnů
1,3840
ad c) LN-1
0,8409

 

Koeficient M
Rok 2018 2019
Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Koeficient M
0,4
0,7
0,9
1
0,9
0,7
0
0
0
0
0
0

Vstupní údaje pro výpočet BSD v období 1.10.2018 – 30.9.2019 naleznete zde (25 kB) 

Vstupní údaje pro výpočet BSD v předchozích obdobích naleznete zde (44 KB)