For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

LDS statistics -  2018

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 626 566,693 583 442,673 666 481,579 591 541,853 661 670,008 660 124,966 645 368,167 664 778,305 639 787,057
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 307 961,997 297 459,021 308 817,563 290 965,590 283 601,688 206 715,805 208 915,971 173 163,457 173 204,517
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 989 799,603 922 441,509 1 006 010,179 904 034,733 952 959,956 930 572,014 923 324,701 932 120,569 893 091,899
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 26 348,366 22 878,512 26 675,466 24 011,913 24 507,140 18 613,701 18 272,765 17 453,265 17 318,389
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 20 688,140 19 736,226 19 886,934 22 200,378 24 903,613 22 577,161 21 206,447 20 818,977 22 002,516
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 0,984 2,285 6,125 7,582 5,544 13,519 16,304 22,918 30,009
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 711 423,001 673 371,986 688 632,018 642 722,995 617 563,932 516 493,659 524 348,846 477 962,590 465 289,244
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 624,730 18 050,551 20 362,590 18 412,040 7 171,636 7 696,214 7 867,074 20 847,839 6 097,441
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 19 540,089 17 170,249 19 896,681 16 546,624 17 220,878 16 178,807 16 286,196 16 013,162 16 576,118
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 32 781,498 32 732,440 33 377,455 33 604,953 33 849,999 36 651,227 34 438,107 34 603,925 34 514,398
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).